Backdrop tiệc cưới rustic gỗ pallet BBX059

  • Kích thước: 2.5 x 3 m và có thể thay đổi được
  • Màu sắc: Màu gỗ
  • Sản phẩm gồm: Backdrop cùng các phụ kiện trang trí đi kèm
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: