Backdrop trang trí để bánh kem màu hồng BRC005

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng, hồng
  • Sản phẩm gồm: backdrop, bàn gallery
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật.
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...