Bị bố phạt úp mặt vào tường, biểu cảm của bé Cốm, con chị Văn Thùy Dương lộ rõ ​​vẻ hài hước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...