Bộ chữ 3D trang trí sinh nhật cho các bé BBX210

  • Kích thước: 1.5 x 1.5m mỗi chữ
  • Màu sắc: Trắng
  • Sản phẩm gồm: Chữ 3D cùng bộ dây đèn trang trí
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: