Bộ chữ trang trí sinh nhật bong bóng chữ cùng đồng bọn

  • Kích thước:
  • Màu sắc: vàng đồng, bạc,…
  • Sản phẩm gồm: Bóng chữ, bóng thả bay, bóng thả sàn
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật.
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: