Chữ Happy Birthday màu hồng

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Tím, hồng, đỏ, bạc
  • Sản phẩm gồm: bộ chữ Happy Birthday, bóng thả sàn,.
  • Sản phẩm cho sự kiện: sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: