Cổng chào khai trương 2 tầng KTVP005

  • Kích thước:
  • Màu sắc: đỏ, trắng
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào, bong bóng bay, bóng bay jumbo
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: