Đôi trẻ “yêu” đều đặn cả năm trời vẫn không có thai, đi khám mà cười như mếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *