Kẹp giấy KG001

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Ngôi sao đủ màu.
  • Sản phẩm gồm: Gỗ
  • Sản phẩm cho sự kiện: Party.
  • Giá: 25.000 VND
  • Ghi chú nếu có: