Khung hình 001

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng.
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện: Trang trí tiệc.
  • Giá: 120.000 VND
  • Ghi chú nếu có: