Ra máu trước kỳ kinh có sao không, có thai không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.