Tiểu cảnh bong bóng trang trí sinh nhật BBX179

  • Kích thước: 2.5m x 2.5m
  • Màu sắc: Pastel và trắng
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng, bàn gallery cùng các phụ kiện trang trí kèm theo
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: