Tiểu cảnh bong bóng và chữ 3D BBX133

  • Kích thước: Tùy vào yêu cầu khách hàng đưa ra
  • Màu sắc: Pastel
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng và chữ 3D
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi.
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: