Backdrop 012

  • Kích thước: Cao 2,5m, ngang 3m
  • Màu sắc: Xanh dương, xanh da trời, trắng.
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: