Backdrop tiệc cưới đón lễ vu quy bằng vải voan và bong bóng BBX187

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Màu bóng chrome vàng hồng và bạc
  • Sản phẩm gồm: Bộ backdrop trang trí tiệc cưới
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...