Backdrop trang trí để bánh kem ngoài trời BR006

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Hồng đậm, hồng pastel, vàng đồng
  • Sản phẩm gồm: Dây bong bóng, ban gallery
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...