Bàn quà sự kiện hành trình 5 năm bệnh viện Mỹ Đức BQ149

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Xanh biển
  • Sản phẩm gồm: Backdrop kích thước: 3 x2 m
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: 3.900.000 VND
  • Giá trước đây: 4.500.000 VND