Cổng chào sinh nhật bong bóng màu đỏ BBX168

  • Kích thước: Tùy vào yêu cầu của khách hàng
  • Màu sắc: Đỏ
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: