Sản phẩm trang trí lễ tốt nghiệp 009

  • Kích thước:
  • Màu sắc: đen, bạc
  • Sản phẩm gồm: cổng bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: tốt nghiệp,….
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: