Tiểu cảnh bong bóng trang trí sinh nhật trắng, vàng đồng và đen BBX225

  • Kích thước: 2.5 x 3.5m
  • Màu sắc: Đen, vàng đồng, trắng,…
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Trang trí sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: