Tiểu cảnh giáng sinh trang trí bằng bong bóng BBX143

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Trắng, xanh hồng,…
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh trang trí trong sự kiện noel
  • Sản phẩm cho sự kiện: Giáng sinh
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...