Backdrop bong bóng hồng thiết kế tròn BBX046

  • Kích thước: 2.5 x 3 m và có thể thay đổi được
  • Màu sắc: Hồng, trắng,…
  • Sản phẩm gồm: Backdrop, bong bóng, bảng tên
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật,….
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: