Backdrop sinh nhật Trung Hoa truyền thống BBX057

  • Kích thước: 2.5 X 3m tùy vào nơi các bạn trang trí
  • Màu sắc: hồng nhạt
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...