Backdrop sự kiện 20-10 Yola BBX051

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng,…
  • Sản phẩm gồm: Backdrop bảng tên, dây bong bóng, chalkboard,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: Trang trí sự kiện
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: