Backdrop tiệc cưới nến và hoa BRC010

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Hồng pastel
  • Sản phẩm gồm: Bàn quà, backdrop
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: