Bàn tiệc cưới trang trí bong bóng bay BT061

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng
  • Sản phẩm gồm: Bong bóng jumbo thả bay
  • Sản phẩm cho sự kiện: tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: