Trang trí bàn tiệc cưới với bong bóng độc đáo BT060

  • Kích thước:
  • Màu sắc: ngẫu nhiên
  • Sản phẩm gồm: bong bóng bay trang trí tại mỗi bàn tiệc
  • Sản phẩm cho sự kiện: Tiệc cưới
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...