Cổng chào bong bóng khai giảng trường học quốc tế BBX037

  • Kích thước: Bao phủ mặt tiền nơi trang trí
  • Màu sắc: Trắng, đỏ và xanh dương
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai giảng
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: