Cổng chào khai trương xoắn đỏ xám và con rối hơi CC064

  • Kích thước:
  • Màu sắc: đỏ, xám
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào, chú rối hơi
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: