Cổng chào sinh nhật kiêm đường dẫn màu trắng BBX062

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Trắng
  • Sản phẩm gồm: Đường dẫn bong bóng trắng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: