Tiểu cảnh trang trí sinh nhật màu bạc BBX189

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: TRắng, bạc,…
  • Sản phẩm gồm: Tiểu cảnh bong bóng cùng bộ chữ 3D
  • Sản phẩm cho sự kiện: Trang trí sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: