Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1/6 trọn gói – Lên kịch bản chương trình miễn phí