Backdrop chào mừng quốc tế phụ nữ Vingroup trang trí ngày 8/3