Trang trí sự kiện cho bé với bong bóng

  • Kích thước:
  • Màu sắc: xanh & vàng
  • Sản phẩm gồm: bong bóng tròn, bong bóng dài
  • Sản phẩm cho sự kiện: sự kiện, khai giảng
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...