Cổng chào bong bóng trang trí khai trương BBX224

  • Kích thước: Tùy vào kích thước cổng cửa hàng
  • Màu sắc: Đen, bạc, vàng đồng
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào bằng dây bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: