Cổng chào khai trương đen và xám BBX167

  • Kích thước: Tùy vào nơi trang trí
  • Màu sắc: Đen, xám
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: