Cổng chào khai trương cùng trụ bong bóng sự kiện BBX172

  • Kích thước: 2.5 x 3m
  • Màu sắc: Đỏ, vàng đồng và xám
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào khai trương và trụ bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: