Cổng chào khai trương bóng chrome vàng đồng, bạc và đen BBX228

  • Kích thước: 3m x 3m
  • Màu sắc: Vàng đồng, đen, bạc
  • Sản phẩm gồm: Cổng bong bóng và bong bóng chữ
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: