Cổng chào khai trương cửa hàng thức thức ăn nhanh BBX126

  • Kích thước: 2.5m x 3m
  • Màu sắc: Đỏ và trắng
  • Sản phẩm gồm: Cổng chào, các phụ kiện bong bóng cùng bong bóngbay
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: