Cổng Chào Khai Trương CC062

  • Kích thước:
  • Màu sắc: đỏ và trắng
  • Sản phẩm gồm: khung cổng, bóng tròn với hai màu trắng và đỏ
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: