Trụ bong bóng lồng màu xanh TBB130

  • Kích thước:
  • Màu sắc:
  • Sản phẩm gồm:
  • Sản phẩm cho sự kiện:
  • Giá: 200.000 VND
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: