Trụ bong bóng trang trí sự kiện TBB144

  • Kích thước:
  • Màu sắc:
  • Sản phẩm gồm: bong bóng bạc, bóng bóng tròn
  • Sản phẩm cho sự kiện: tất cả các sự kiện
  • Giá: 550.000 VND
  • Giá trước đây: 600.000 VND
Danh mục: