Trụ bong bóng vàng đồng đen TBB149

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Vàng đồng, đen
  • Sản phẩm gồm: Trụ bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: