Backdrop bong bóng Golden trang trí khai trương văn phòng KTVP003

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Trắng, vàng đồng
  • Sản phẩm gồm: Backdrop, bong bóng bay
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...