Backdrop bong bóng và dây tua-rua khai trương văn phòng KTVP001

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: backdrop
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: