Dây bong bóng trang trí khai trương

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Xanh biển, tím,…
  • Sản phẩm gồm: Dây bong bóng
  • Sản phẩm cho sự kiện: Khai trương
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có: