Backdrop bong bóng sinh nhật EVA BBX469

  • Kích thước:
  • Màu sắc: Hồng nhạt
  • Sản phẩm gồm: bong bóng lớn nhỏ, Bong bóng jumbo, bong bóng thả sàn
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: