Backdrop sinh nhật Baby Shark BBX109

  • Kích thước: 2m x 2m
  • Màu sắc: Đầy màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Backdrop bằng tua rua cùng dây bong bóng và trụ bong bóng đi kèm
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: