Backdrop sinh nhật bong bóng trang trí tông màu pastel BBX406

  • Kích thước: 2.5 x 2.5m
  • Màu sắc: Nhiều màu sắc
  • Sản phẩm gồm: Backdrop sinh nhật cùng dây bong bóng,…
  • Sản phẩm cho sự kiện: Sinh nhật, thôi nôi,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục:
  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...