Backdrop sọc dọc trang trí sinh nhật hồng trắng BBX314

  • Kích thước: 2.5 x 2.5m
  • Màu sắc: Trắng, hồng,..
  • Sản phẩm gồm: Bacldrop sinh nhật, thôi nôi
  • Sản phẩm cho sự kiện: Thôi nôi, sinh nhật,…
  • Giá: Vui lòng liên hệ
  • Ghi chú nếu có:
Danh mục: